Select Language: ITA | ENG

Elenco motori di banchi frigoriferi

Axial fan
(metallic body)

Axial fan
(plastic body)

 

BLDC Axial fan